top of page

Cercetarea mea urmărește să înțeleagă modelele și mecanismele care stau la baza diversificării biologice și a distribuțiilor speciilor la diferite scări de timp și spațiale. 

Proiecte in derulare

Project number: GI-UAIC-2022-07

Effects of large herbivore introductions on aquatic ecological communities

Ultimele articole

1-s2.0-S1617138123X00077-cov200h.gif

Știri

  • septembrie 2022: Lucrarea noastră despre modelarea dinamicii liliecilor și implicațiile sale pentru conservarea în medii subterane a fost acceptată pentru publicare în PLoS One

  • septembrie 2022: Am participat la cel de-al 21-lea Congres European de Herpetologie la Belgrad, Serbia, unde am prezentat câteva rezultate preliminare ale proiectelor mele aflate în derulare: „Impactul schimbărilor climatice globale asupra dezvoltării și diversității fenotipice în ectotermele ovipare” și „Semnificația ecologică și evolutivă a culorii”. polimorfism la speciile de reptile cu istorii de viață contrastante”.

  • iunie 2022: Am început să lucrez la proiectul „Semnificația ecologică și evolutivă a polimorfismului culorii la speciile de reptile cu istorii de viață contrastante” finanțat de Agenția Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetare, Dezvoltare și Inovare a Guvernului României.

  • mai 2022: Lucrarea noastră despre modelarea nișelor eco-culturale ale culturii Cucuteni-Trypillia a fost acceptată pentru publicare în Frontiers in Earth Science

  • martie 2022: Propunerea mea de grant, „Impactul schimbărilor climatice globale asupra dezvoltării și diversității fenotipice în ectotermele ovipare” a fost selectată pentru finanțare de către Agenția Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetare, Dezvoltare și Inovare a Guvernului României

  • februarie 2022: Am acceptat un post de Cercetător Științific la Institutul de Studii Interdisciplinare al Universității Alexandru Ioan Cuza;

Sahlean, T.C., Gherghel, I., Zaharia, R., Gavril, V.D., Melenciuc, R., Stanciu, C.R., Strugariu, A. (2023): Spatial and temporal patterns of road mortality in the Caspian whip snake (Dolichophis caspius Gmelin 1758) in Romania. Journal for Nature Conservation. 77: 126547. doi: 10.1016/j.jnc.2023.126547. - PDF -

 

jbi2024.jpg

Măntoiu, DS, Mirea, IC, Şandric, IC, Cîşlariu, AG, Gherghel, I., Constantin, S., Moldovan, OT (2022) Modelarea dinamicii liliecilor ca instrument pentru managementul conservării în medii subterane.PLoS ONE 17(10): e0275984. - PDF -

bottom of page